Sakliste

  1. Setting av møtet
  2. Legatet etter Magne og Marit Dalseth.
    Stiftelsestilsynet har bedt Haugen idrettslag om å finne personar til styret i stiftinga etter Marit og Magne Dalseth.
  3. Informasjonstavle og informasjonsskilt på Klenkarberget.
  4. Påskjønning til avgått leiar av handballgruppa.