Klubbhuset kl 20

Sakliste

1. Setting av møte
2. Konstituering av hovudstyret
  a. Nestleiar
  b. Sekretær
  c. Kasserar
  d. Medlemsansvarlig
  e. Ansvarlig for politiattestar

3. Referatsaker
  a. Lovteksten
  b. Eid idrettsråd
  c. Avslag på søknad om tilskot
  d. Samling om idrett og friluftsliv
4. Medlemsregistrering
5. Økonomi
  a. Momskompensasjon
  b. Stoda
  c. Kasserarfunksjonen i gruppene
6. Harpefossen Skisenter
7. Langrennsløyper for rulleski
8. Gåve til Haugen skule og barnehage
9. Klubbutvikling