Sakliste

  • Setting av møtet
  • Skriv og meldingar
  • Dugnad i anlegga
  • Ajourhold i gruppene
  • Ajourhold av nettsidene
  • Hjertestartar i klubbhuset
  • Utsendingar til særting
  • Næringsdrivande i bygda
  • Gymnastikksal/idrettshall/samlingshus