Sakliste

  1. Setting av møtet
  2. Skriv og meldingar
  3. Avtale med Accountor
  4. Basar
  5. Sandbanene
  6. Nytt frå gruppene
  7. Dugnad i anlegga
  8. Samanslåing av eigedommar
  9. Kontrollutvalet
  10. Ymse