Saker

  1. Informasjon
  2. Rehabilitering av klubbhus
  3. Generalforsamling i Harpefossen Skisenter AS
  4. Økonomisk støtte til kjøp av snøscooter
  5. Basar
  6. Grunneigaravtale i lysløypa
  7. Leigesatsar på Klubbhuset med bane