Saker

 1. Skriv og meldingar
 2. Nytt frå gruppene
 3. Medlemskontingent og status
 4. Lysløypa
  1. Dugnad
  2. Grunneigaravtale
 5. Årsmøtet 2021
 6. Leigesatsar til klubbhuset
 7. Krisehandtering