KLubbhuset 14. oktober kl 19

Sakliste

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av referat frå førre møtet
 2. Skriv og meldingar
  1. Økonomi
  2. Arbeidsmøte for idretten i nye Stad kommune
  3. Kurshelg på Sandane
 3. Faste avdrag
  10 kr årlig blir betalt til grunneigarar på Naustdal
 4. Harpefossen Skisenter
  1. Status
  2. Kafevakter
  3. Timesats
  4. Generalforsamling
 5. Utmerking i randonne
 6. Sponsorar på klubbdrakter
 7. Manglande medlemskontingent
 8. Ansvaret til gruppene
  1. gruppeleiar
  2. budsjett
  3. årsmelding
  4. idrettsbasar
  5. politiattestar
  6. medlemshandtering
  7. Vedlikehald av anlegg
  8. Handle på Rema (Æ), Chatlet, osv
 9. Nytt frå gruppene
 10. Aktivitetsparken til Sommarcampen
 11. Julebasar 1. desember

Klubbhuset 1. juli kl 20 

Sakliste

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av referat frå førre møtet
 2. Skriv og meldingar
  1. Økonomi
 3. Sponsorar på klubbdrakter
 4. Fordeling av kulturmidlar
 5. Fordeling av momskompensasjon
 6. Innkjøpsavtale

Klubbhuset onsdag 8. mai kl 19:30

Saker

 1. Setting av møtet
 2. Konstituering av hovudstyret
 3. Søknad om støtte frå alpingruppa
 4. Skriv og meldingar
  1. Gruppene orienterar
  2. Økonomi
  3. Medlemskontingent
  4. Rehabilitering av klubbhuset
 5. Momskompensasjon
 6. Klubbkolleksjon med Umbro og Chatlet
 7. Dugnad på Klenkarberget.
 8. Fotballgruppa
 9. Langrennsgruppa
 10. Ny avtale for rekneskapsføring
 11. 17. mai
 12. Kafedrift på Harpefossen