Klubbhuset onsdag 13. februar kl 19

Sakliste

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Godkjenning av referat frå førre møtet.
 2. Skriv og meldingar
  1. Gruppene orienterar.
  2. Økonomi.
 3. Medlemsregister
 4. Valnemd
 5. Basar 17.02
 6. Førebuing til årsmøtet
  1. Val
  2. Budsjett
  3. Dato

Klubbhuset kl 19

Saker

 1. Setting av møtet
 2. Skriv ogmeldingar
  1. Generalforsamling på Harpefossen blei avvikla den 29.10
  2. Avtale om nattsafe for hovudstyret og friidrettsgruppa er ordna. Litt tungvint, pengane må teljast opp på førehand.
  3. Økonomien er god. Betaling frå Klubbadmin er i orden, momskompensasjonen for drifta er komen.
  4. Idrettsrådet jobbar mellom anna med redusert halleige, fotballhall og tribune/klubbhus ved idrettsparken.
 3. Nedvask av kafeen i Varmestova
 4. Julebasaren 2. desember

Klubbhuset kl 19

Sakliste

 1. Setting av møtet
 2. Harpefossen Skisenter - generalforsamling
  1. Val
  2. Rekneskap
  3. Budsjett
 3. Fordeling av momskompensasjon
 4. Tilskot til rulleskiløype