Saker

 1. Setting av møtet
 2. Skriv og meldingar
 3. Støtte til Harpefossen Skisenter for kjøp av snøscooter
 4. Gymsal på Haugen skule
 5. Infotavle på Klenkarberget

 

Saker

 1. Informasjon
 2. Rehabilitering av klubbhus
 3. Generalforsamling i Harpefossen Skisenter AS
 4. Økonomisk støtte til kjøp av snøscooter
 5. Basar
 6. Grunneigaravtale i lysløypa
 7. Leigesatsar på Klubbhuset med bane

Saker

 1. Orienteringar frå gruppene
 2. Økonomi
 3. Anleggsbesøk frå fotballkrinsen
 4. Medlemskontingent
 5. Grunneigaravtale for lysløypa
 6. Harpefossen Skisenter 
 7. Klenkarberget