Klubbhuset onsdag 21. august kl 20:15

Saker

 1. Skriv og meldingar
  1. Gateadresser
  2. Kulturmidlar
  3. Forsikring
  4. Plan over spelemiddelprosjekt
  5. Økonomi
  6. Medlemsregister
 2. Fordeling av kulturmidlar og momskompensasjon.
 3. Kunstgrasbane
 4. Sandbanene
 5. Vedlikehald av klubbhus og uteområdet
 6. Kafedrift på Harpefossen, foreldremøte i gruppene
 7. Klubbhuset; renovering og ombygging
 8. Tribuner
 9. Prisar på heiskort

Klubbhuset torsdag 26. april kl 20

Sakliste

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Godkjenning av referat frå førre møtet
 2. Skriv og meldingar
  1. Referat frå krinstinget i Sogndal
  2. Diplomar
 3. Konstituering av hovudstyret
 4. Økonomi.
  Gjennomgang av bilagskontering
 5. Medlemstoda
  1. Innrapportering av medlemstal
  2. Registrering av styrer i undergrupper
 6. Harpefossen
  1. Drift av kafear og parkering på Harpefossen til komande sesong
  2. Haustens generalforsamling, val.
 7. Komplettering av saker frå årsmøtet
  1. Budsjett til langrennsgruppa
  2. Val av
   1. Vara til hovudstyret
   2. Vara til fotballgruppa
   3. Valnemd
 8. Klubbhuset
 9. Utleige av parkeriingsplass
 10. Dugnad

Klubbhuset onsdag 21. februar kl 19:30

Saker

 1. Setting av møtet
 2. Økonomi
 3. Medlemshandtering og kontingent
 4. Årsmelding for 2017
 5. Rekneskap for 2017
 6. Budsjett for 2018
 7. Årsmøtet 2018
 8. Diplom
 9. Harpefossen Skisenter