Klubbhuset kl 20:20

Saker

 1. Konstituering av hovudstyret

Klubbhuset 26. februar kl 19

Saker

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av førre referat
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Orienteringar
  1. Økonomi
 3. Kontoplan
 4. Årsmøtesaker
  1. Rekneskap
  2. Budsjett

Teams kl 20

Sakliste

 1. Opning av møtet
 2. Orienteringar
 3. Leiar av langrennsgruppa
 4. Leiar for fotballgruppa
 5. Årsmøtet 2020
 6. Eventuelt