Klubbhuset onsdag 18.10 kl 20

Sakliste

 1. Setting av møtet.
  1. Godkjenning av referat frå førre møte
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Nytt frå gruppene
 3. Handballanlegg (sandbaner)
 4. Økonomi
 5. Nettsidene
 6. Medlemsskap
 7. Økonomi
 8. Disponering av konti
 9. Politiattestar
 10. Vakter på Harpefossen
 11. Lån til rulleskiløype
 12. Julebasar

Klubbhuset tysdag 26.juni kl 20:30

Saker

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av referat frå førre møte
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Økonomi
 3. Medlemslister
 4. Dugnad
 5. Grasklippar til kantslått
 6. Sandbaner
 7. Harpefossen Skisenter -  Haugen IL som eigar
  Generalforsamling
  1. Val av styre
  2. Dag for generalforsamling
  3. Saker til generalforsamling
  4. Budsjett for 2017 og 2018
  5. Innkalling og sakspapir

 

Klubbhuset tysdag 6.juni kl 20:30

Saker

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av referat frå førre møte
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Økonomi
 3. Medlemslister
 4. Dugnad
 5. Sandbaner
 6. Harpefossen Skisenter -  Haugen IL som eigar