Klubbhuset 22. januar kl 20

Saker

 1. Godkjenning av førre referat
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Orienteringar
  1. Økonomi
 4. Stad idrettsråd
  1. Stiftingsmøte tysdag 28.02.2020.
   Stifting og godkjenning av vedtekter blant anna talet på styremedlemmer og fordeling av representantar til årsmøter.
  2. Tidfesting av årsmøte
   Årsmøte med val av styre og utsendingar til kretsting. Husk at klubbar ikkje har utsendingar til kretsting lenger, men må gå gjennom idrettsrådet. Viser til Lov for Vestland idrettskrets
 5. Sponsorjakt
  Viser til illustrasjon laga av Øystein sendt ut med innkallinga.
 6. Godtgjering av prestasjonar
  Uttak til og deltaking i ungdoms OL
 7. Planlegging av årsmøte 2020
  1. Aktivering av valnemd
  2. Melding til gruppene

KLubbhuset 14. oktober kl 19

Sakliste

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av referat frå førre møtet
 2. Skriv og meldingar
  1. Økonomi
  2. Arbeidsmøte for idretten i nye Stad kommune
  3. Kurshelg på Sandane
 3. Faste avdrag
  10 kr årlig blir betalt til grunneigarar på Naustdal
 4. Harpefossen Skisenter
  1. Status
  2. Kafevakter
  3. Timesats
  4. Generalforsamling
 5. Utmerking i randonne
 6. Sponsorar på klubbdrakter
 7. Manglande medlemskontingent
 8. Ansvaret til gruppene
  1. gruppeleiar
  2. budsjett
  3. årsmelding
  4. idrettsbasar
  5. politiattestar
  6. medlemshandtering
  7. Vedlikehald av anlegg
  8. Handle på Rema (Æ), Chatlet, osv
 9. Nytt frå gruppene
 10. Aktivitetsparken til Sommarcampen
 11. Julebasar 1. desember

Klubbhuset 1. juli kl 20 

Sakliste

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av referat frå førre møtet
 2. Skriv og meldingar
  1. Økonomi
 3. Sponsorar på klubbdrakter
 4. Fordeling av kulturmidlar
 5. Fordeling av momskompensasjon
 6. Innkjøpsavtale