Klubbhuset kl 20

Sakliste

1. Setting av møte
2. Konstituering av hovudstyret
  a. Nestleiar
  b. Sekretær
  c. Kasserar
  d. Medlemsansvarlig
  e. Ansvarlig for politiattestar

Klubbhuset kl 20

Sakliste

 1. Setting av møte
 2. Telefon, Internett og kortterminalar
 3. Støtte til Skipatruljen
 4. Årsmelding
 5. Årsrekneskap
 6. Budsjett
 7. Endring av lover.
  15 punkt 10: Årsmøtets oppgåver, valg av tillitsvalde.
 8. Hedring av gode prestasjonar.
 9. Kjøp av plentraktor
 10. Ymse

Klubbhuset kl 19

Sakliste

 1. Setting av møte
 2. Midlar til Eid Idrettspark.
  Eid Idrettspark, der Haugen IL er medeigar, skal skifte banedekket og ber om 150.000 kr i samband med ein søknad om spelemidlar.
  Egil Haugland sit i styret for idrettsparken og vil orientere.
 3. Valnemd
  Årsmøtet 2016 gav hovudstyret mynde til å velge siste medlemet i valnemda
 4. Årsmøtet 2017
  Årsmøtet skal avhaldast innan 31. mars og kallast inn med minst ein månads varsel.
  1. Må bestemme dato og kunngjere årsmøtet.
  2. Valnemda må settast i gang
  3. Gruppene må godkjenne rekneskap og lage årsmelding
  4. Hovudstyret må godkjenne rekneskap, lage årsmelding, førebu saker og sakliste. Mulige saker er: Tribune og rehabilitering av klubbhuset.
 5. Vara til styret i Harpefossen skisenter
 6. Klubbutvikling. Arve Heimdal i idrettskrinsen vil ha tilbakemelding om når vi vil ha neste møte.