Det vert møte i hovudstyret onsdag 3.11 kl 20 i klubbhuset.

Sakliste

 1. Setting av møtet
 2. Skriv og meldingar
 3. Gruppene orienterar
 4. Medlemsskap
  1. Stoda på medlemskontingent
  2. Alternativ til Klubbadmin
 5. Anlegg
  1. Arkiv i klubbhus
  2. Felling av tre
  3. Retningslinjer for bruk
  4. Skilting
  5. Status på anlegg
 6. Risikovurdering og krisehandtering
 7. Arbeid mot overgrep
 8. Fullmakter ved innkjøp og liknande
 9. Klubbhandbok
 10. Kurs i ansvar?
 11. Lysløypa
  1. Ny leigeavtale med grunneigarane
  2. Driftsavtale med skisenteret
  3. Samarbeidsavtale med Stårheim IL
 12. Løypemaskin
 13. Harpefossen Skisenter
  1. Rekneskap
  2. Val
 14. Tilskot frå Sommarcamp

Saker

 1. Skriv og meldingar
 2. Nytt frå gruppene
 3. Medlemskontingent og status
 4. Lysløypa
  1. Dugnad
  2. Grunneigaravtale
 5. Årsmøtet 2021
 6. Leigesatsar til klubbhuset
 7. Krisehandtering

 

Saker

 1. Setting av møtet
 2. Skriv og meldingar
 3. Støtte til Harpefossen Skisenter for kjøp av snøscooter
 4. Gymsal på Haugen skule
 5. Infotavle på Klenkarberget