Saker

 1. Informasjon
 2. Rehabilitering av klubbhus
 3. Generalforsamling i Harpefossen Skisenter AS
 4. Økonomisk støtte til kjøp av snøscooter
 5. Basar
 6. Grunneigaravtale i lysløypa
 7. Leigesatsar på Klubbhuset med bane

Saker

 1. Orienteringar frå gruppene
 2. Økonomi
 3. Anleggsbesøk frå fotballkrinsen
 4. Medlemskontingent
 5. Grunneigaravtale for lysløypa
 6. Harpefossen Skisenter 
 7. Klenkarberget

 

 

Klubbhuset kl 20:20

Saker

 1. Konstituering av hovudstyret