Laurdag 3. juni blir det turnering i sandhandball på Klenkarberget. Dette er det fyrste arrangementet på anlegget som består av to sandbaner godkjent til handball. Takka være handballgruppa i Eid IL og handballregionen kan det endelig bli offisiell opning av anlegget. Det er stor påmelding med kampar frå kl 09 til kl 21 utan opphald slik at opninga vil skje før turneringa startar, kl 8:30

 

Foto: Eid IL handball

Klenkarberget 15.05.2023 kl 18

 • Rydding
 • Fjerning av buskas
 • Reingjering av platting og rekkverk

Ta med greinsaks

 

Styret

Årsmøtet 2023 blei avvikla på normalt vis, referatet ligg ved. Årsmøte 2023, referat

Etter årsmøtet har idrettslaget følgjande tillitsvalde

Hovudstyret

NamnRollePeriode 
Arild Opsal Leiar, attval  2023-2025
Asgeir Bakke Nestleiar  2022-2024
Hans Inge Lien Vereide Styremedlem  2022-2024
Øyvind Haugland Styremedlem, attval   2023-2025
Tone Anette Espe Styremedlem  2022-2024
Steven Johnsen 1.vara, attval  2022-2024

Fotball

Ove Mikal Haveland  Leiar, attval   2023-2025
Michelle Bruvoll  Styremedlem, attval  2022-2024
Christian Fjelle  Styremedlem, attval  2022-2024
Håvard Furnes  Styremedlem  2023-2025
Kariann Lien Eide  Styremedlem  2023-2025

Friidrett

Asgeir Bakke  Leiar  2022-2024
Kari-Ann H. Horne  Styremedlem, attval  2023-2025
Kjell Folkestad  Styremedlem  2022-2024
Tone Sætrenes Hellebust  Styremedlem  2023-2025

Ski - alpint og randonee

Anders Engeland  Leiar, attval 2023-2025 
Peder Felde  Styremedlem, attval  2023-2025
Marianne Kjørstad  Styremedlem, attval  2023-2025
Mari-Janne Henden Rand  Styremedlem  2022-2024
Øystein Lødøen  Styremedlem  2022-2024

Ski - langrenn

Jan Stian Raudi Leiar, attval  2023-2025
Reidun Smørdal Hjelle Styremedlem  2022-2024
Ove Mikal Haveland Styremedlem, attval  2023-2025
Merete Smørdal Styremedlem, attval  2023-2025
Kjell Folkestad Styremedlem  2022-2024

Skigruppa

Styret til alpingruppa og styret til langrennsgruppa utgjer styret til skigruppa, med leiar av alpingruppa som leiar og leiar av langrennsgruppa som nestleiar.

Kontrollutval

Nils Helge Løkling Leiar, attval 2023-2025
Solveig Høydal  Styremedlem 2022-2024
Arve Espe Vara 2023-2025

Valkomité

Trude Dalset  2022-2024
Hege Kristin Lillestøl Naustdal  2022-2024
Thomas Heimsæter   2022-2024

Utsendingar til idrettsrådets årsmøte

 • Arild Opsal
 • Tone Anette Espe
 • Vara: Asgeir Bakke

I tillegg har idrettslaget følgjande utval og representantar

Banenemd

 • Øystein Haugland
 • Henry Løkling

Styremedlem i Harpefossen skisenter AS

 • Anders Engeland

Styremedlem i Eid idrettspark AS

 • Egil Haugland

Representantar i Magne og Marit Dalseths minnefond

 • Tone Anette Espe
 • Øyvind Haugland