Referatet frå årsmøtet er klart.

Referat frå årsmøter ligg alltid tilgjengelig på hovudmenyen under Idrettslaget->Åarsmøter