Styret kallar med dette inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 19.august kl 20 i klubbhuset.

Sakliste

  1. Setting av møtet
  2. Ny lov i samsvar med lovmal av 2019 frå idrettstinget
  3. Disponering av midlane til handballgruppa.

Sakspapir