Årsmøtet blir utsatt til torsdag 28.04.2022 kl 20.00, i klubbhuset.

Fristen for å melde inn saker blir også utsatt til måndag 18.04

 

Styret