Søndag 3. april held idrettslaget sin årlige basar i Vårtun kl 17

Program under basaren

16:30: Dørene åpnast.
17:00: Opning av basaren.
           Åresalg med trekking.
           Åresalg med trekking
           Matservering, skriving av loddbøker.
18:00: Trekking av loddbøker med gevinstar laga av Magne Dalseth, sjå bilde under.
18:30: Slutt
Basargevinst.MD.2022