Klubbhuset kl 20

Sakliste

 1. Setting av møtet
  1. Leiar ynskjer velkomen
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Godkjenning av dei røysteføre
  4. Val av
   1. Møteleiar
   2. Skrivar
   3. To til å skrive under møteboka
 2. Årsmeldingar: Hovudstyret
 3. Rekneskap: Resultat Balanse Beretning frå kontrollutvalet
 4. Dugnadsmidlar i handballgruppa
 5. Løypemaskin
 6. Budsjett
 7. Medlemskontingent og treningsavgift
 8. Organisasjonsplan
 9. Satsar for framifrå prestasjonar
 10. Val etter lovene

Sakliste med sakspapir Justerte tal 28.04.22

Styret