Årsmøtet for 2022 blei gjennomført 28. april.
Vi ynskjer Michelle Bruvoll og Christian Fjelle velkomne i fotballgruppa og Kjell Folkestad velkomen i friidrettsgruppa og langrennsgruppa. Vi takkar også Ragna Flatla Haugland for god innsats i valnemda.

Referat frå årsmøtet.

Styret