• Onsdag 25. mai kl 18.
 • Laurdag 28. mai kl 11. Vekt på felling av tre.
 • Onsdag 1. juni kl 18.

Gjeremål

 • Skifte knottar på stolar
 • Koste og spyle platting
 • Felle tre, fjerne kvist. Den som er med på fellinga får dette som ved.
 • Planere ut grus
 • Rydde på området

Utstyr

 • Sag og verneutstyr
 • Trillebår
 • Jernrive
 • Krafse

Den som vil gjere ein innsats utanom oppsatt tidspunkt kan ta kontakt.

OBS! På dugnadar kan skade forekome og våre medlemmar er forsikra. Husk verneutstyr.