Styret har den store gleda av å invitere medlemmar og bygdafolk til ei markering av idrettslaget sitt 125 års jubileum.
Markeringa finn stad på Klenkarberget 20. august 2022 kl 16.

Haugen idrettslag, stifta som Vrangfoss idrettslag i 1985, runda 125 år i 2020. Grunna pandemien har det vore uråd å markere dette før no.

Program for dagen er under utarbeiding men temaet er barsokfeiring med tradisjonsmat samt kulturelle og sportslege innslag.

Styret