Laurdag 20. august vil idrettslaget markere sitt 125 års jubileum og inviterar medlemar og bygdefolk til barsokfeiring på Klenkarberget.

Program

Kl 16

Velkomen
Servering av barsokmat.
Klubb med tilbehøyr og rømekolle.
Sal av pølser med brød.

 

Kulturelle innslag
Markering av utøvarar

Kl 18

Sportsleg innslag

Prisar

Familie:                       300 kr
Vaksne:                       100 kr
Born (halv porsjon):       50 kr
Rømekolle:                    30 kr
Pølse med brød:             20 kr