Medlemmar av Haugen IL har no høve til å søkje om stipend frå eit nyoppretta fond, Marit og Magne Dalseths minnefond. Les meir her