Planen viser

  • Gruppene til idrettslaget og kva styrer som høyrer med.
  • Organisasjonar som idrettslaget har representantar til.
  • Dei faste utvala til idrettslaget.
  • Kva organ som vel/utnemnar dei ulike styra/utvala. Planen er utforma på bakgrunn av idrettslagets lov som også seier at årsmøtet skal velje valnemd samt utsendingar til idrettsrådets årsmøte.

Utval og representantar som er knytt til eit styre blir utnemd av det styret.

Vedteke på årsmøtet 28.04.2022

Organisasjonsplan.Haugen IL