Lyst å prøve skihopping?

Under laurdagens 125 års markering blir det høve til å prøve skihopping. Idrettslaget har fått låne skikretsens hoppbakke, SFE-bakken (https://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/hopp-og-kombinert/sfe-bakken/
Bakken egnar seg mest for rekruttar.

SFE-bakken

Laurdag 20. august vil idrettslaget markere sitt 125 års jubileum og inviterar medlemar og bygdefolk til barsokfeiring på Klenkarberget.

Program

Kl 16

Velkomen
Servering av barsokmat.
Klubb med tilbehøyr og rømekolle.
Sal av pølser med brød.

 

Kulturelle innslag
Markering av utøvarar

Kl 18

Sportsleg innslag

Prisar

Familie:                       300 kr
Vaksne:                       100 kr
Born (halv porsjon):       50 kr
Rømekolle:                    30 kr
Pølse med brød:             20 kr

Styret har den store gleda av å invitere medlemmar og bygdafolk til ei markering av idrettslaget sitt 125 års jubileum.
Markeringa finn stad på Klenkarberget 20. august 2022 kl 16.

Haugen idrettslag, stifta som Vrangfoss idrettslag i 1985, runda 125 år i 2020. Grunna pandemien har det vore uråd å markere dette før no.

Program for dagen er under utarbeiding men temaet er barsokfeiring med tradisjonsmat samt kulturelle og sportslege innslag.

Styret