Styret har den store gleda av å invitere medlemmar og bygdafolk til ei markering av idrettslaget sitt 125 års jubileum.
Markeringa finn stad på Klenkarberget 20. august 2022 kl 16.

Haugen idrettslag, stifta som Vrangfoss idrettslag i 1985, runda 125 år i 2020. Grunna pandemien har det vore uråd å markere dette før no.

Program for dagen er under utarbeiding men temaet er barsokfeiring med tradisjonsmat samt kulturelle og sportslege innslag.

Styret

 • Onsdag 25. mai kl 18.
 • Laurdag 28. mai kl 11. Vekt på felling av tre.
 • Onsdag 1. juni kl 18.

Gjeremål

 • Skifte knottar på stolar
 • Koste og spyle platting
 • Felle tre, fjerne kvist. Den som er med på fellinga får dette som ved.
 • Planere ut grus
 • Rydde på området

Utstyr

 • Sag og verneutstyr
 • Trillebår
 • Jernrive
 • Krafse

Den som vil gjere ein innsats utanom oppsatt tidspunkt kan ta kontakt.

OBS! På dugnadar kan skade forekome og våre medlemmar er forsikra. Husk verneutstyr.

Årsmøtet for 2022 blei gjennomført 28. april.
Vi ynskjer Michelle Bruvoll og Christian Fjelle velkomne i fotballgruppa og Kjell Folkestad velkomen i friidrettsgruppa og langrennsgruppa. Vi takkar også Ragna Flatla Haugland for god innsats i valnemda.

Referat frå årsmøtet.

Styret