Dugnaden startar kl 13, servering av betasuppe. Handballgruppa til Eid IL kjem og hjelper oss med sandbanene.

Utstyr som kan være til nytte

 • Skruemaskin
 • Hammar
 • Rive
 • Spade
 • Greinsaks
 • Kost
 • Trillebår
 • Slegge
 • Gardintrapp

Arbeidsoppgåver/områder

Klubbhuset

 • Fjerne restar av klebemerker og limband
 • Skifte knottar på stolbein
 • Rydde og fjerne skrot
  • Rullestativ med fjernsyn og videospelar
  • Skrivar
 • Låse opp brannskap
 • Reinse altan med rensemiddel og høgtrykkspylar
 • Impregnere altan

Uteområdet

 • Rydde og kaste søppel
 • Sette opp skilt
  • Grasbane
  • Sandbanene
  • Friidrettsanlegget
 • Stramme opp nettinggjerde mot naboeigedom
 • Rydde saman gjerdestaur

Sandbanene

 • Fjerne ugrass langs kantane og kanskje sprøyte
 • Frese/spade opp sanden 
 • Merke banene
 • Hengde opp nett mellom lysstolpar

Styret

Årsmøtet blei gjennomført og nye personar kom inn i ulike styrer, sjå lista under.

Viktige dokument

 

Tillitsvalde 2024

Klenkarberget kl 20

Sakliste

 1. Setting av møtet
  1. Leiar ynskjer velkomen
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Godkjenning av dei røysteføre
  4. Val
 1. Årsmeldingar
 2. Rekneskap
 3. Budsjett
 4. Medlemskontingent og treningsavgift
 5. Rehabilitering av klubbhus
 6. E-sport
 7. Organisasjonsplan
 8. Val etter lovene