Tid for vedlikehald og rydding på Klenkarberget

Tysdag 6. kl 18-20:30
Torsdag 8. kl 18-21
Tysdag 13. kl 18-21
Torsdag 15. kl 18-21

Ting som bør gjerast.

Ta med redskap (malingskrape, stålkost, greinsaks, jernrive)
Vi treng også stiger.

1. Klubbhuset
   a. Nedvask
   b. Ordne avtrekk til garderober
   c. Fjerne mose på taket
   d. Fjerne mose på altan
   e. Slipe og male rekkverk
2. Uteområdet ved klubbhuset
   a. Reparere søppeldunk
3. Fotballbana med området rundt
   a. Innbyttarskur (Fotballgruppa ved Øystein ordnar dette)
   b. Fjerne rotvelt
   c. Jamne skråning (Treng gravemaskin)
   d. Fjerne kratt
4. Sandbaner
   a. Grunnarbeid (Treng gravemaskin)
   b. Legge stolpar
   c. Legge på grus
   d. Sette opp nett
    .
5. Friidrettsanlegget
   a. Legge kunstgras mot fotballbana