Klubbhuset 26. februar kl 19

Saker

 1. Setting av møtet
  1. Godkjenning av førre referat
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Orienteringar
  1. Økonomi
 3. Kontoplan
 4. Årsmøtesaker
  1. Rekneskap
  2. Budsjett