Årsmøte 28.03.2017

Klenkarberget kl 20

Sakliste (Lenker til sakspapir og lovene står i teksten)

 1. Leiar helsar velkomen
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Val av
  1. Møteleiar
  2. Skrivar
  3. To til å skrive under møtebok
 4. Årsmeldingar
  1. Hovudstyret
  2. Alpingruppa
  3. Fotballgruppa
  4. Friidrettsgruppa
  5. Handballgruppa
  6. Langrennsgruppa
  7. Sommarcamp
 5. Rekneskap og budsjett
  1. Rekneskap for idrettslaget
  2. Balanse for idrettslaget
  3. Hovudstyret. Rekneskap og budsjett
  4. Alpingruppa. Rekneskap og budsjett
  5. Fotballgruppa. Rekneskap og budsjett
  6. Friidrettsgruppa. Rekneskap og budsjett
  7. Handballgruppa. Rekneskap og budsjett
  8. Langrennsgruppa. Rekneskap og budsjett
  9. Sommarcamp. Rekneskap og budsjett
 6. Ny plentraktor
 7. Val av tillitsvalde
  Endring av lovene, §15 punkt 10
 8. Hedring av framifrå prestasjonar
  Endring av lovene, §11: Ny tittel og nytt punkt
  Satsar for økonomisk støtte til utøvarar.
 9. Medlemskontingent
 10. Val etter lovene
  Innstilling frå valnemda.