Saker

  1. Setting av møtet
  2. Skriv og meldingar
  3. Støtte til Harpefossen Skisenter for kjøp av snøscooter
  4. Gymsal på Haugen skule
  5. Infotavle på Klenkarberget