1. Setting av møtet
 2. Orienteringar
 3. Økonomi
 4. Støtte til medlemskontingent
 5. Reinhald av klubbhus
 6. Vedlikehald av elektrisk innstallasjon i klubbhus.
 7. Idrettsbasar 2023
 8. Årsmøte 2023
 9. Etiske retningslinjer
 10. Skilting på Klenkarberget

Klubbhuset torsdag kl 20.
Hovudstyret, gruppene og kontrollutvalet.

Saker

 1. Setting av møtet
 2. Skriv og meldingar
 3. Økonomi
 4. Spelemiddelsøknad
 5. Harpefossen skisenter
 6. Trenarattest, etiske retningslinjer, klubbhandbok
 7. Skilt på Klenkarberget
 8. Lysløypa

 

 

Klinkarberget er klar til 125 års jubileum

Program for dagen

 15 Bordsete og myldring 
 16 Velkomst og helsingar
 

Servering 
Kulturelle innslag
Helsingar
Utmerkingar
Sportslege innslag

   
IMG 20220820 084235.Utsnitt  IMG 20220820 084355.Utsnitt   
 IMG 20220820 084153.Utsnitt  IMG 20220820 084340.Utsnitt  
IMG 20220820 084140.Utsnitt IMG 20220820 084418.Utsnitt